Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

74917
Немає в наявності
 
 
Автори: Валерій Миколайович Запорожан, Микола Леонідович Аряєв, Дмитро Олександрович Добрянський; за редакцією Валерія Миколайовича Запорожана
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 928 (двокольорові)
ISBN: 978-617-505-691-2
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях дитя­чих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядиплом­ної освіти лікарів за спеціальністю «Неонатологія».
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в неонатальний період. Викладено принципи ме­дикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) післядипломної освіти, ординаторів, аспірантів і науковців.

Зміст книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Розділ 1. Організація медичної допомоги новонародженим
Неонатологія: предмет, термінологія й етико-правові основи
Основи перинатальної медицини, завдання перинатальних центрів, організація транспортування новонароджених
Регіоналізація перинатальної допомоги
Транспортування новонароджених
Організація роботи дитячих відділень пологового будинку, відділень інтенсивної терапії, патології новонароджених і недоношених дітей
Відділення спільного перебування матері та дитини в акушерському стаціонарі
Відділення неонатального догляду і лікування новонароджених в акушерському стаціонарі
Відділення інтенсивної терапії новонароджених акушерського стаціонару
Відділення патології новонароджених дитячої лікарні
Відділення для недоношених новонароджених дитячої лікарні
Відділення інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні
Санітарно-протиепідемічний режим пологового будинку і неонатальних відділень дитячої лікарні
Загальні положення
Організація комплексу профілактичних заходів
Епідеміологічне спостереження
Принципи формулювання клінічного діагнозу відповідно до МКХ-10
Розділ 2. Фізіологія і патологія плода
Ембріологія плода в нормі та при патології
Гаметопатії, бластопатії, ембріопатії, фетопатії. Преконцепційна профілактика
Диспансерний нагляд за вагітними
Перинатальний ризик
Наслідки дії шкідливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища у період вагітності
Перинатальний моніторинг стану плода
Антенатальне визначення гестаційного віку плода
Антенатальна діагностика порушень стану плода
Антенатальне визначення затримки внутрішньоутробного розвитку плода і методи її корекції
Антенатальна діагностика спадкових захворювань і вад розвитку та тактика ведення вагітності
Інтранатальний моніторинг стану плода
Психологічні проблеми в клінічній перинатології
Психологічна підтримка в період вагітності та підготовки до пологів
Розділ 3. Фізіологія новонародженої дитини
Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем доношеної новонародженої дитини
Зовнішній вигляд новонародженого. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної жирової клітковини
Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи
Анатомо-фізіологічні особливості м язової системи
Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи
Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення
Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи
Анатомо-фізіологічні особливості статевої системи
Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи
Анатомо-фізіологічні особливості системи крові
Особливості водно-електролітного обміну новонароджених
Фізіологія водного обміну
Фізіологія електролітного обміну
Особливості кислотно-основного стану новонароджених
Система регулювання кос
Клінічне спостереження за новонародженим
Клінічне обстеження новонародженого
Транзиторні стани
Постнатальна оцінка гестаційного віку та маси тіла новонародженого
Догляд за новонародженим. Стандартні профілактичні заходи
Догляд за новонародженим
Тепловий захист новонароджених
Профілактичні щеплення
Скринінг новонароджених
Вигодовування новонароджених
Переваги грудного вигодовування для дітей і жінок
Становлення лактації
Організація грудного вигодовування
Абсолютні і тимчасові протипоказання до грудного вигодовування, ускладнення і труднощі
Десять принципів успішного грудного вигодовування, запропонованих ВООЗ і ЮНІСЕФ
Розділ 4. Патологія неонатального періоду
Розлади, пов'язані з тривалістю вагітності та розміром плода
Сповільнений ріст і недостатність харчування плода (затримка внутрішньоутробного розвитку)
Недоношені діти
Новонароджені з масою тіла, завеликою для свого гестаційного віку
Пологова травма
Пологова травма м'яких тканин і кісток
Внутрішньочерепні травматичні крововиливи
Пологова травма спинного мозку
Пологова травма черепних і периферичних нервів
Пологова травма внутрішніх органів
Асфіксія новонародженого
Визначення, етіологія і патогенез
Класифікація, клініка і діагностика асфіксії
Принципи лікування, профілактика і прогноз
Захворювання й вади розвитку дихальної системи
Патофізіологічні передумови розвитку захворювань легень у новонароджених
Дихальні розлади у новонароджених
Респіраторний дистрес-синдром
Синдром аспірації меконію
Найважливіші синдроми витоку повітря у новонароджених
Стійка легенева гіпертензія новонароджених
Пневмонія новонароджених
Транзиторне тахіпное новонародженого
Бронхолегенева дисплазія
Гострі респіраторні вірусні інфекції
Легенева кровотеча
Природжені вади розвитку органів дихання
Захворювання і вади розвитку серцево-судинної системи
Оцінка новонароджених з можливою патологією серцево-судинної системи
Природжені вади системи кровообігу
Порушення ритму серця в новонароджених
Кардіоміопатії
Міокардит
Гіпербілірубінемії новонароджених
Метаболізм білірубіну
Фізіологічна жовтяниця
Жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією внаслідок гіперпродукції білірубіну. Печінкові жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією (кон'югаційні)
Печінкові жовтяниці з прямою гіпербілірубінемією
Обструктивні (механічні) жовтяниці
Принципи лікування непрямих і прямих гіпербілірубінемій новонароджених
Гемолітична хвороба плода та новонародженого
Геморагічні і гематологічні розлади і захворювання
Загальні принципи діагностики гематологічної патології
Кровотечі у новонароджених з нормальною кількістю тромбоцитів
Тромбози
Лейкоцитарні порушення
Анемія
Поліцитемія
Ендокринні захворювання і порушення обміну речовин, специфічні для плода і новонародженого
Неонатальні порушення обміну кальцію, магнію і фосфору
Захворювання надниркових залоз
Порушення статевої диференціації
Захворювання щитоподібної залози
Неонатальні порушення вуглеводного обміну
Захворювання і вади розвитку системи травлення
Захворювання і вади розвитку ротової порожнини і шиї
Захворювання і вади розвитку стравоходу
Захворювання і вади розвитку шлунка
Захворювання і вади розвитку, які супроводжуються синдромом обструкції кишечника
Захворювання і вади розвитку підшлункової залози
Захворювання печінки
Аномалії пуповини, черевної стінки, урахуса й омфаломезентеріальної протоки
Асцити
Перитоніти
Синдром мальабсорбції
Функціональні порушення травного каналу
Кишкові інфекції
Захворювання шкіри у новонароджених
Неонатальні дерматози
Природжені захворювання шкіри
Спадкові захворювання і дефекти шкіри
Захворювання нервової системи
Внутрішньочерепні нетравматичні крововиливи
Інфекційні захворювання центральної нервової системи
Природжені вади розвитку центральної нервової системи
Судоми новонароджених
Гіперамоніємія новонароджених
Захворювання і вади розвитку сечової системи
Загальні принципи діагностики патології сечової системи
Природжені і спадкові захворювання сечової системи
Гломерулопатії і тубулопатії
Судинні хвороби нирок
Розділ 5. Інфекційні хвороби, специфічні для пери- і неонатального періоду
Сучасна концепція внутрішньоутробних і перинатальних інфекцій
Синдром природженої краснухи
Природжена цитомегаловірусна інфекція
Природжена інфекція, спричинена вірусом простого герпесу
Природжений вірусний гепатит
ВІЛ-інфекція
Природжена інфекція, спричинена вірусом вітряної віспи
Природжена інфекція, спричинена парвовірусом в19
Сепсис новонароджених
Природжений туберкульоз
Природжений токсоплазмоз
Неонатальний (дисемінований) лістеріоз
Кандидоз новонародженого
Природжений сифіліс
Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї
Неонатальний інфекційний мастит
Кон'юнктивіт і дакріоцистит новонародженого
Неонатальна інфекція сечовивідних шляхів
Неонатальна інфекція шкіри
Розділ 6. Інтенсивна терапія новонароджених
Реанімаційна допомога новонародженому
Киснева терапія і дихальна підтримка новонароджених
Киснева терапія
Дихальна підтримка
Інтенсивна терапія порушень водно-електролітного балансу новонароджених
Інтенсивна терапія порушень кислотно-основного стану (КОС)
Парентеральне харчування новонароджених
Інтенсивна терапія судомного синдрому
Інтенсивна терапія набряку головного мозку
Інтенсивна терапія артеріальної гіпертензії
Інтенсивна терапія серцевої недостатності
Інтенсивна терапія набряку легенів
Інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності
Інтенсивна терапія гострої неостатності надниркових залоз
Інтенсивна терапія шоку
Додатки
Література

Автори книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський

Характеристики книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2018
Кількість сторінок: 928 (двокольорові)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.475 кг
ISBN: 978-617-505-691-2 (9786175056912)

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути докладну інформацію (фото, опис, характеристики, зміст, автори, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Черкаси, Вінниця, Хмельницький, Львів, Ужгород, Кіровоград, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Житомир, Рівне, Луганськ, Тернопіль, Чернівці, Полтава, Луцьк, Харків, Кременчук, Чернігів, Суми, Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.