Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

В наявності
750 грн
Автори: Валерій Миколайович Запорожан, Микола Леонідович Аряєв, Дмитро Олександрович Добрянський; за редакцією Валерія Миколайовича Запорожана
Гриф: затверджено МОН і МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 928
ISBN: 978-617-505-276-1
ВСВ «Медицина»

Опис книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях дитя­чих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядиплом­ної освіти лікарів за спеціальністю «Неонатологія».
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в неонатальний період. Викладено принципи ме­дикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців.

Зміст книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ | Неонатологія: предмет, термінологія й етико-правові основи | Основи перинатальної медицини, завдання перинатальних центрів, організація транспортування новонароджених | Регіоналізація перинатальної допомоги | Транспортування новонароджених | Організація роботи дитячих відділень пологового будинку, відділень інтенсивної терапії, патології новонароджених і недоношених дітей | Відділення спільного перебування матері та дитини в акушерському стаціонарі | Відділення неонатального догляду і лікування новонароджених в акушерському стаціонарі | Відділення інтенсивної терапії новонароджених акушерського стаціонару | Відділення патології новонароджених дитячої лікарні | Відділення для недоношених новонароджених дитячої лікарні | Відділення інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні | Санітарно-протиепідемічний режим пологового будинку і неонатальних відділень дитячої лікарні | Загальні положення | Організація комплексу профілактичних заходів | Епідеміологічне спостереження | Принципи формулювання клінічного діагнозу відповідно до МКХ-10 | Розділ 2. ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ПЛОДА | Ембріологія плода в нормі та при патології | Гаметопатії, бластопатії, ембріопатії, фетопатії. Преконцепційна профілактика | Диспансерний нагляд за вагітними | Перинатальний ризик | Наслідки дії шкідливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища у період вагітності | Перинатальний моніторинг стану плода | Антенатальне визначення гестаційного віку плода | Антенатальна діагностика порушень стану плода | Антенатальне визначення затримки внутрішньоутробного розвитку плода і методи її корекції | Антенатальна діагностика спадкових захворювань і вад розвитку та тактика ведення вагітності | Інтранатальний моніторинг стану плода | Психологічні проблеми в клінічній перинатології | Психологічна підтримка в період вагітності та підготовки до пологів | Розділ 3. ФІЗІОЛОГІЯ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ | Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем доношеної новонародженої дитини | Зовнішній вигляд новонародженого. Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної жирової клітковини | Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи | Анатомо-фізіологічні особливості м язової системи | Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи | Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи | Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення | Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи | Анатомо-фізіологічні особливості статевої системи | Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи | Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи | Анатомо-фізіологічні особливості системи крові | Особливості водно-електролітного обміну новонароджених | Фізіологія водного обміну | Фізіологія електролітного обміну | Особливості кислотно-основного стану новонароджених | Система регулювання кос | Клінічне спостереження за новонародженим | Клінічне обстеження новонародженого | Транзиторні стани | Постнатальна оцінка гестаційного віку та маси тіла новонародженого | Догляд за новонародженим. Стандартні профілактичні заходи | Догляд за новонародженим | Тепловий захист новонароджених | Профілактичні щеплення | Скринінг новонароджених | Вигодовування новонароджених | Переваги грудного вигодовування для дітей і жінок | Становлення лактації | Організація грудного вигодовування | Абсолютні і тимчасові протипоказання до грудного вигодовування, ускладнення і труднощі | Десять принципів успішного грудного вигодовування, запропонованих ВООЗ і ЮНІСЕФ | Розділ 4. ПАТОЛОГІЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ | Розлади, пов'язані з тривалістю вагітності та розміром плода | Сповільнений ріст і недостатність харчування плода (затримка внутрішньоутробного розвитку) | Недоношені діти | Новонароджені з масою тіла, завеликою для свого гестаційного віку | Пологова травма | Пологова травма м'яких тканин і кісток | Внутрішньочерепні травматичні крововиливи | Пологова травма спинного мозку | Пологова травма черепних і периферичних нервів | Пологова травма внутрішніх органів | Асфіксія новонародженого | Визначення, етіологія і патогенез | Класифікація, клініка і діагностика асфіксії | Принципи лікування, профілактика і прогноз | Захворювання й вади розвитку дихальної системи | Патофізіологічні передумови розвитку захворювань легень у новонароджених | Дихальні розлади у новонароджених | Респіраторний дистрес-синдром | Синдром аспірації меконію | Найважливіші синдроми витоку повітря у новонароджених | Стійка легенева гіпертензія новонароджених | Пневмонія новонароджених | Транзиторне тахіпное новонародженого | Бронхолегенева дисплазія | Гострі респіраторні вірусні інфекції | Легенева кровотеча | Природжені вади розвитку органів дихання | Захворювання і вади розвитку серцево-судинної системи | Оцінка новонароджених з можливою патологією серцево-судинної системи | Природжені вади системи кровообігу | Порушення ритму серця в новонароджених | Кардіоміопатії | Міокардит | Гіпербілірубінемії новонароджених | Метаболізм білірубіну | Фізіологічна жовтяниця | Жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією внаслідок гіперпродукції білірубіну. Печінкові жовтяниці з непрямою гіпербілірубінемією (кон'югаційні) | Печінкові жовтяниці з прямою гіпербілірубінемією | Обструктивні (механічні) жовтяниці | Принципи лікування непрямих і прямих гіпербілірубінемій новонароджених | Гемолітична хвороба плода та новонародженого | Геморагічні і гематологічні розлади і захворювання | Загальні принципи діагностики гематологічної патології | Кровотечі у новонароджених з нормальною кількістю тромбоцитів | Тромбози | Лейкоцитарні порушення | Анемія | Поліцитемія | Ендокринні захворювання і порушення обміну речовин, специфічні для плода і новонародженого | Неонатальні порушення обміну кальцію, магнію і фосфору | Захворювання надниркових залоз | Порушення статевої диференціації | Захворювання щитоподібної залози | Неонатальні порушення вуглеводного обміну | Захворювання і вади розвитку системи травлення | Захворювання і вади розвитку ротової порожнини і шиї | Захворювання і вади розвитку стравоходу | Захворювання і вади розвитку шлунка | Захворювання і вади розвитку, які супроводжуються синдромом обструкції кишечника | Захворювання і вади розвитку підшлункової залози | Захворювання печінки | Аномалії пуповини, черевної стінки, урахуса й омфаломезентеріальної протоки | Асцити | Перитоніти | Синдром мальабсорбції | Функціональні порушення травного каналу | Кишкові інфекції | Захворювання шкіри у новонароджених | Неонатальні дерматози | Природжені захворювання шкіри | Спадкові захворювання і дефекти шкіри | Захворювання нервової системи | Внутрішньочерепні нетравматичні крововиливи | Інфекційні захворювання центральної нервової системи | Природжені вади розвитку центральної нервової системи | Судоми новонароджених | Гіперамоніємія новонароджених | Захворювання і вади розвитку сечовидільної системи | Загальні принципи діагностики патології сечовидільної системи | Природжені і спадкові захворювання сечовидільної системи | Гломерулопатії і тубулопатії | Судинні хвороби нирок | Розділ 5. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ ПЕРИ- І НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ | Сучасна концепція внутрішньоутробних і перинатальних інфекцій | Синдром природженої краснухи | Природжена цитомегаловірусна інфекція | Природжена інфекція, спричинена вірусом простого герпесу | Природжений вірусний гепатит | ВІЛ-інфекція | Природжена інфекція, спричинена вірусом вітряної віспи | Природжена інфекція, спричинена парвовірусом в19 | Сепсис новонароджених | Природжений туберкульоз | Природжений токсоплазмоз | Неонатальний (дисемінований) лістеріоз | Кандидоз новонародженого | Природжений сифіліс | Омфаліт новонародженого з незначною кровотечею або без неї | Неонатальний інфекційний мастит | Кон'юнктивіт і дакріоцистит новонародженого | Неонатальна інфекція сечовивідних шляхів | Неонатальна інфекція шкіри | Розділ 6. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ | Реанімаційна допомога новонародженому | Киснева терапія і дихальна підтримка новонароджених | Киснева терапія | Дихальна підтримка | Інтенсивна терапія порушень водно-електролітного балансу новонароджених | Інтенсивна терапія порушень кислотно-основного стану (КОС) | Парентеральне харчування новонароджених | Інтенсивна терапія судомного синдрому | Інтенсивна терапія набряку головного мозку | Інтенсивна терапія артеріальної гіпертензії | Інтенсивна терапія серцевої недостатності | Інтенсивна терапія набряку легенів | Інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності | Інтенсивна терапія гострої неостатності надниркових залоз | Інтенсивна терапія шоку | Додатки | Література

Автори книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський

Характеристики книги Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 928
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.496 кг
ISBN: 978-617-505-276-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Акушерство та гінекологія: у 4 томах. — Том. 2. Неонатологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Д.О. Добрянський; за ред. В.М. Запорожана (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути докладну інформацію (фото, опис, характеристики, зміст, автори, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Черкаси, Вінниця, Хмельницький, Львів, Ужгород, Кіровоград, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Житомир, Рівне, Луганськ, Тернопіль, Чернівці, Полтава, Луцьк, Харків, Кременчук, Чернігів, Суми, Дніпропетровськ, Миколаїв, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.